Oferta konsultacji psychologicznych:

Kompleksowa pomoc psychologiczna Gniezno – porada odbywa się w formie kilku spotkań, których celem jest rozpoznanie problemu, a następnie na znalezieniu sposobów rozwiązania tych trudności. Zapraszam na konsultacje psychologiczne do Gniezna, na których ustalona zostanie najodpowiedniejsza formy pomocy.

W ramach terapii oferuję:
Gniezno Konsultacje psychologiczne

    • Psychoterapia indywidualna– polega na regularnych spotkaniach Pacjenta z Terapeutą, minimum raz w tygodniu.

    • Psychoterapia psychodynamiczna, którą Państwu oferuję pomaga w leczeniu m. in.: zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń odżywiania, wszelkich zaburzeń osobowości. Na skutek tej psychoterapii pacjent lepiej poznaje samego siebie, rozumie własne emocje, co pozwala jemu łatwiej nawiązywać i podtrzymywać relacje interpersonalne. Psychoterapia pomaga również pacjentowi łatwiej zaakceptować i zrozumieć sytuacje losowe, z którymi często musi się zmagać. Przyczyny tkwią w nieświadomych lękach i pragnieniach, co utrudnia satysfakcjonujące życie. Dlatego jeżeli pacjent chce osiągnąć trwałą zmianę to terapia psychodynamiczna jest trafna. Wymaga to jednak czasu, więc jest to terapia długoterminowa.

pomoc psychologiczna gniezno

  • Psychoterapia pary – polega na regularnych spotkaniach Pary z Terapeutą. Ma na celu m. in. pomóc parze przezwyciężyć kryzys panujący w związku, lepiej zrozumieć potrzeby i pragnienia partnera, poprawić komunikację werbalną i niewerbalną.

  • Konsultacje psychologiczne obejmują najczęściej 1-2 spotkania, na których Pacjent opowiada o swoich problemach i wspólnie z Terapeutą poszukuje rozwiązań.

konsultacje psychologiczne Gniezno

Profesjonalna pomoc psychologiczna | konsultacje psychologiczne Gniezno

Cennik